ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” 

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 มีนาคม 2565 ที่อาคารดุสิตฮอลล์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ระหว่างวันที่ 5 – 25 มี.ค.65 โดยมี นายภูวเนศวร์ บุญมาก  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) ประธานคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต  เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายนักรบ ทองแดง  ผู้แทนสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย  พร้อมด้วย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน คณะกรรมการตัดสิน และนักกีฬา เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ในการนี้ กีฬาปันจักสีลัต เป็นอีกหนึ่งประเภทกีฬาที่ได้รับการบรรจุลงในตารางการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 31 จังหวัด จาก 5 ภาคของประเทศไทย รวมจำนวน 297 คน แบ่งเป็นนักกีฬาชาย 122 คน นักกีฬาหญิง 79 คน เจ้าหน้าที่ทีม 75 คน ผู้ตัดสิน 21 คน และมีการชิงเหรียญทอง รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ แบ่งเป็น ชาย 11 เหรียญ หญิง 7 เหรียญ โดยได้กำหนดตารางการแข่งขันขึ้นในระหว่างวันที่ 7 – 13 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ได้ให้ความสำคัญยึดมั่นในนโยบายและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว