ประชุมคณะทำงานส่วนที่ 3 กลยุทธ์สู่ “ นครแห่งคุณภาพ การวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา ”

ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565  เวลา 09.30 – 16.30 น.   ห้องประชุมพระพรหมเวที ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1    ดร.กษมา  ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะทำงานส่วนที่ 3 กลยุทธ์สู่  “นครแห่งคุณภาพ การวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา”    ตามกรอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย :  นครแห่งคุณภาพ การวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ห้องประชุมพระพรหมเวที  ทั้งนี้  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 21019 อย่างเคร่งครัด

https://photos.app.goo.gl/aRH2prqc3E5n6Xew9

PrBenyapat Suammara
สพป.นฐ.เขต1