การประชุมให้คำปรึกษา แนะนำ การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมให้คำปรึกษา แนะนำ การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี พร้อมด้วย นายยอดรัก บุรวัฒน์ รอง ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด ผู้บริหารสถานศึกษา และอดีตผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมถอดบทเรียนประสบการณ์ตรงการบริหารสถานศึกษาและนำเสนอการแก้ปัญหาจากการบริหารสถานศึกษา แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1.นายฤทธิรงค์ เศษวงษ์ ผอ.รร.สูงยางวิทยาประชาสรรค์ 2.นางรุ่งนภา มาศจันทร์ ผอ.รร.น้ำใสวรวิทย์ และ 3.นายมนัส โพธิจักร ผอ.รร.วังหลวงวิทยาคม ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

ศุภนัส เสาศิริ