สพป.ยโสธร เขต 2 พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง

วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน และส่งเสริมให้ลูกเสือน้อมนำหลักการ และวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทานไปจัดกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง และโรงเรียนป่าติ้ววิทยา เข้าร่วมการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 8 – 11 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2