สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ได้ดำเนินการจัดทำและนำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารและใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒