สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมผู้บริหารภายใน สพป.ระยอง เขต ๒

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุม รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สพป.ระยอง เขต ๒ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน การแจ้งข้อราชการ รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหรือนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒