โรงเรียนวัดคงคาวราราม สพป.ระยอง เขต ๒ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้มงคลในสถานศึกษา

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นไม้มงคลในสถานศึกษา เพื่อความร่มรื่น และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ กิจกรรม “๑ คน ๑ ต้น เพื่อคนในอนาคต” ตามแนวคิดกายภาพสู่คุณภาพ ณ โรงเรียนวัดคงคาวราราม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐ ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย