สพม.พิจิตร จัดกิจกรรมพิธีเปิด kick off ติดตามนักเรียนตกหล่นหลุดออกจากระบบให้กลับเข้ามาสู่ระบบการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน”

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 8.00น. สพม.พิจิตร จัดกิจกรรมพิธีเปิด kick off ติดตามนักเรียนตกหล่นหลุดออกจากระบบให้กลับเข้ามาสู่ระบบการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” ณ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม และถ่ายทอดสดไปยังทุกสหวิทยาเขตร่วมพิธีเปิดและโรงเรียนทุกโรงรับชมและกล่าวปฏิญาณร่วมกัน โดยมี ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.พิจิตร เป็นประธานเปิด ผู้ร่วมงานประกอบด้วยเครือข่ายการศึกษา กศน. พม. วิทยาลัยเทคนิค พระ ประธานสหวิทยาเขต ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู