สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับคณะจาก สพป.ยโสธร เขต ๑ ศึกษาดูงานค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญา นุสาสน์)

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับคณะ จาก สพป.ยโสธร เขต ๑ ศึกษาดูงานค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์) เพื่อนำไปพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดยโสธร สร้างฐานกิจกรรม ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์) ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำโดย นางสาวรัศมี ตระกูลรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ต้อนรับคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ นำโดย นางจุรีรัตน์ พินิจมนตรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ (ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือจังหวัดยโสธร) นายเชิดชัย โภคสวัสดิ์ นายกสมาคมลูกเสือยโสธร และคณะ รวม ๙ คน ศึกษาดูงานค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์) เพื่อนำไปพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดยโสธร การก่อสร้างฐานกิจกรรม ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์) สำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์