สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 9/2565

วันที่ 9  มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายศรีสินธิ์ ศรีนภาดร นางสุริยา เครือรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 9/2565 เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เป็นการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารการศึกษา และเวลา 09.10 น. ดำเนินการประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยเพื่อแจ้งข้อราชการและติดตามงานจากกลุ่ม/หน่วยต่าง ๆ ณ ห้องประชุมทางไกลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2