สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดหาอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ระดับสถานศึกษา

วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดหาอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ระดับสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565 เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการอุปกรณ์ที่ได้รับบริจาคสำหรับใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ระดับสถานศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1

https://www.facebook.com/588904804513096/posts/7048902738513238/?d=n