นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับจังหวัด และ หน่วยงานทางการศึกษา โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conference Meeting

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมบุคลากรให้การต้อนรับ นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับจังหวัด และหน่วยงานทางการศึกษา โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conference Meeting ณ ห้องประชุมโปงลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1