สปพ.พิจิตร เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูฯ ระดับจังหวัด

9  มีนาคม 2565 ดร.มานิตย์ นาคเมือง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับนายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมคณะ ในโอกาสที่มาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับจังหวัด ผ่านระบบ Video Conference ZOOM Meeting ที่ห้องชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1