สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ร่วมการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ระดับจังหวัด  และหน่วยงานทางการศึกษา

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ภัณฑ์รักษ์  พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 มอบหมายให้ ดร.วิภา สายรัตน์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ร่วมการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ระดับจังหวัด  และหน่วยงานทางการศึกษา โดยมี นายปราชญา  อุ่นเพชรวรากร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านระบบออนไลน์  ZOOM Video Conference Meeting ณ ห้องประชุมโปงลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

ภาพ : สพป.กส.1