สพป.ชุมพร เขต 1 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 9/2565

      วันที่ 9  มีนาคม  2565 เวลา 08.00 น.  นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย  นายเลอศักดิ์  รัชณาการ  รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  นางกันยมาส  ชูจีน รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย   เข้าร่วมรับชมรายการ   “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 9/2565   “สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”  เพื่อรับทราบข้อราชการ และนโยบายแนวปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับ  ความปลอดภัยในสถานศึกษา  โครงการพาน้องกลับมาเรียน  การรับนักเรียนในระดับชั้น ม.1 และ  ม.4   และการเตรียมความพร้อมในการสอบภาค ค. ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ประจำปี พ.ศ.2564  โดยมี ดร.อัมพร  พินะสา  เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Video Conference  ณ ห้องประชุมเขาปูน อาคารสโมสร สพป.ชุมพร เขต 1.–