คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู จังหวัดชุมพร ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา  ระดับจังหวัด

วันที่  9 มีนาคม  2565  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมเขาปูน อาคารสโมสร สพป.ชุมพร เขต 1  นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ร่วมการประชุมชี้แจงแนวการขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัด   โดยมี นายกองเอก พุทธ  กฤชคงพันธุ์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน  และมีหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดชุมพรที่เกี่ยวข้อง  ผู้แทนจากสถาบันการเงิน  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้   โดยนางสาวตรีนุช  เทียนทอง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม  ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Video Conference Meeting.