สพป.พิษณุโลก เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัด

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัด โดยมี นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัด และเตรียมจัดตั้งสถานีแก้หนี้ครูระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนระดับจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ โดยจัดการประชุมคณะกรรมการฯ ผ่านระบบ Video Conference ZOOM Meeting โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมและมอบนโนบาย เพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหา ในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ

https://www.facebook.com/588904804513096/posts/7053195781417267/?d=n