ประชุมทางไกลฯ โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ระดับจังหวัดแพร่

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผอ.สพม.แพร่ ในฐานะคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ระดับจังหวัดแพร่ โดยมีนางสาวนิติยา  พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูระดับจังหวัดแพร่ พร้อมหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลด้วยระบบ ZOOM Meeting กับกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้ปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน และมีการบูรณาการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเยียวยาช่วยเหลือ เพื่อทุกครัวเรือนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น