ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัด

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ และผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัด โดยมีนางสาวตรีนุข เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM VideoConferrence Meeting ณ ห้องประชุมคูหาสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1