++ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1ให้สัมภาษณ์คณะทำงานจัดทำวีดีทัศน์ สพฐ. ++

^^^วันพุธ ที่ 9  เดือนมีนาคม พ.ศ.2565  เวลา 13.30 น. นางเกล็ดดาว  สุวรรณบาตร์  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้สัมภาษณ์การจัดการศึกษาโรงเรียนคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 กับคณะทำงานจัดทำวีดีทัศน์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยนางสาวรุณฤดี   เลาหะพันธ์  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพฐ. ผู้ควบคุมและประสานงานการถ่ายทำ  บริเวณจุดเช็คอิน หน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  ++ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน//++

ธีรธิดา พรหมมาแบน