สพป.ชลบุรี เขต 1 ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัด

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวฐิติลักษณ์  คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชลบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการระดับจังหวัด ร่วมประชุม รับฟังคำชี้แจงแนวปฏิบัติการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้ขับเคลื่อนและจัดตั้งสถานีแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ ในระดับพื้นที่ต่อไป ณ ห้องประชุมจันทนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ในการนี้ นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดประชุมและมอบนโยบาย  ผ่านระบบ Video Conference Zoom Meeting