จังหวัดนครปฐม ร่วมการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับจังหวัด

วันที่ 9  มีนาคม 2565  เวลา 10.00 น. ห้องประชุมพระพรหมเวที สพป.นครปฐม เขต 1 ดร.กษมา    ป้องกัน ผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการประชุมรับนโยบายการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ    โดย นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายฯ ผ่านระบบ Video Conference ZOOM Meeting จากห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายตลอดจนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ  

https://photos.app.goo.gl/wxZMGieSy9RfiLAG9

PrBenyapat Suammara
สพป.นฐ.เขต1