สพป.สระแก้ว เขต 1 ประชุมการแก้ไขปัญหาหนี้สิ้นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วย นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาหนี้สิ้นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1