สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conference Meeting

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 9 มีนาคม 2565 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายธีรนันท์ คำคาวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแย้ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัด และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด เข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conference Meeting ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับจังหวัด และเตรียมจัดตั้งสถานีแก้หนี้ครูระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้ง ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนระดับจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม และมอบนโยบาย เพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหา ในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมี นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้กล่าวรายงาน///// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว