ดร.ดุจดาว ศิริวาลย์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ นำคณะข้าราชการในสังกัดร่วมกิจกรรม “ Kick Off Smart Health” สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒

วันที่  ๙  มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. ดร.ดุจดาว  โตบางป่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นำคณะข้าราชการในสังกัดร่วมกิจกรรม “ Kick Off Smart Health” สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ใส่ใจดูแลสุขภาพ ห่างไกลจาก Covid-19  ออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพ เสริมสร้างพลานามัยให้แข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัย ส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โดมอเนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

ปรียาภรณ์ โอสถานนท์
Latest posts by ปรียาภรณ์ โอสถานนท์ (see all)