สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับ นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสการตรวจราชการฯ

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นายสมัย พรสินธุเศรษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมให้การต้อนรับ นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสการตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทั้งในและนอกระบบการศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดยโสธร และสำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร

สรศักดิ์ พรมนิล : ภาพ / วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2