สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมทบทวนและจัดทำภารกิจขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ