สพม.ร้อยเอ็ด เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 รูปแบบออนไลน์

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.ธนา โด่งพิมาย รอง ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ดร.อุพิษ เหมือนทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และ คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 รูปแบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) เพื่อสร้างความเข้าใจนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการนิเทศการศึกษา โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมปาริชาต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

ศุภนัส เสาศิริ
Latest posts by ศุภนัส เสาศิริ (see all)