สพม.ร้อยเอ็ด ดำเนินการประชุมทบทวนการกำหนดจุดและจัดทำแผนที่โรงเรียนคุณภาพและการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ธนา โด่งพิมาย รอง ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมทบทวนการกำหนดจุดและจัดทำแผนที่โรงเรียนคุณภาพและการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วย ดร.อุพิษ เหมือนทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด