นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประเมิน สัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 โดยมีนายอนุสรณ์ จำเริญเจือ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ และนายอดิศร ปรีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ เวลา 09.00 น. วันที่ 10 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมโปงลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1