นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงเรียนกลุ่มอำเภอเมือง ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร- วงศ์มาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

6สิทธิกร จำปาอ่อน, สุริยะ ใจวงษ์ และ คนอื่นๆ อีก 4 คน1 ความคิดเห็น