นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงเรียน กลุ่มอำเภอกมลาไสย ดอนจาน และร่องคำ

เวลา 13.30 น. วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงเรียนกลุ่มอำเภอกมลาไสย ดอนจาน และร่องคำ ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวร จิตตถาวโร- วงศ์มาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1