สุรินทร์  ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัด  ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conference

วันที่  9 มีนาคม  2565  ณ  ห้องประชุมกันเกรา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัด  โดย  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  ให้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัด  ในการร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ  ZOOM VideoConferrence Meeting  กับกระทรวงศึกษาธิการ  ที่มีนางสาวตรีนุช  เทียนทอง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุม