สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ผ่านระบบ Video Conference Zoom Meeting

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม มอบนโยบาย  และมีนายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ผ่านระบบ Video Conference Zoom Meeting ทั่วประเทศ