สพป.ยโสธร เขต 2 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดู่ลาด ดงมะไฟ นาเวียง “นาเวียงเกมส์”

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นายอาวุธ ทองบุ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดู่ลาด ดงมะไฟ นาเวียง ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 “นาเวียงเกมส์” ระหว่างวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนาเวียง ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2