ดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครู

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๐๐ น. นายตั้ง อสิพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้  ดร.ดุจดาว ศิริวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมรวมใจพัฒน์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา