สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมต้อนรับ พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี และคณะ

>>>>>>วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 13:30น. พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในกองทุนการศึกษา เพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สร้างขวัญและกำลังใจในการจัดการเรียนการสอนของคณะครู บุคลากร และนักเรียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยนายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครู ร่วมต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านสาเมาะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส