พิธีมอบทุนการศึกษาและเครื่องแบบนักเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมูลนิธิช่วยเด็กยากจน

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด พร้อมกับ นางสาวธาริณี มลารวม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาและเครื่องแบบนักเรียน จังหวัดร้อยเอ็ด มอบโดย นายฟูมิฮิโกะ มิยาโมโตะ รองประธานมูลนิธิช่วยเด็กยากจน โดยมี นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดมอบทุนการศึกษา จำนวน 700 ทุน ชุดเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 1,000 ทุน และสมุด 3,400 เล่ม รวมเป็นเงิน 1,864,420 บาท ให้แก่นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ,เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ณ หอประชุมโรงเรียนขัติยะวงษา ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด