สพม.ร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนประสบอัคคีภัย และมอบทุนช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายยอดรัก บุรวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมกับ บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ออกเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนและครอบครัวที่ประสบอัคคีภัย พร้อมมอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 3,000 บาท จำนวน 2 ทุน คือ นายอาทิตย์ ด้วงบุญดี และ ด.ญ.กิติญา ด้วงบุญดี นักเรียนโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม ณ บ้านขี้กา ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ศุภนัส เสาศิริ