++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมทางไกลแนวทางการประเมินตัวชี้วัด ปี 2565++

+++ วันศุกร์  ที่ 11  เดือน เดือน มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.  นางเกล็ดดาว  สุวรรณบาตร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีเทพบดินทร์ คะสา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ,ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 /อรอนงค์ ชัยชนะ ภาพข่าว  ++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน//

ธีรธิดา พรหมมาแบน