สพฐ. เผยเด็กติดโควิด สอบผ่านโรงเรียนที่ชอบ ยิ้มได้ทั้งเด็กและผู้ปกครอง

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า จากการให้โอกาสนักเรียนที่ติดเชื้อ COVID-19  ที่มีอาการเล็กน้อยและเป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง ได้มีโอกาสเข้าสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ หรือโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ พบว่า มีเด็กที่ติดเชื้ออาการเล็กน้อยที่ได้รับโอกาส สามารถสอบเข้าได้ในหลายโรงเรียน ถือเป็นการสร้างโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี พร้อมถอดบทเรียนเพื่อเตรียมพร้อมในการจัดสอบครั้งต่อไป

นายอัมพร กล่าวต่อไปว่า ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดห้องสอบสำหรับผู้เข้าสอบ 3 ประเภท คือ เด็กปกติ กลุ่มเสี่ยงสูง และเด็กติดเชื้อ ที่มีอาการเล็กน้อย แยกพื้นที่กันอย่างชัดเจน และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ได้เน้นย้ำเป็นอย่างดี ซึ่งหลังจากนี้ จะมีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 12-15 มีนาคม (วิชา GAT PAT) วันที่ 19-20 มีนาคม (วิชาสามัญ) และการสอบของโรงเรียนทั่วไป ชั้น ม.1 ในวันที่ 26 มีนาคม ชั้น ม.4 ในวันที่ 27 มีนาคม เราก็จะใช้แนวปฏิบัติเดียวกันในการจัดสถานที่สอบเพื่อรองรับเด็กทุกกลุ่มให้ได้เข้าสอบ

ทางด้าน นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. และโฆษก สพฐ. กล่าวว่า ขณะนี้มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) และโรงเรียนบางแห่ง ประกาศผลการสอบแล้ว อาทิ การสอบห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนสังกัด สพม.กทม. เขต 1 ปีการศึกษา 2565 ในระดับชั้น ม.1 มีนักเรียนที่ติดเชื้อที่สมัครเข้าสอบในห้องสอบพิเศษ จำนวน 73 คน สามารถสอบผ่านจำนวน 27 คน และในระดับชั้น ม.4 มีนักเรียนที่ติดเชื้อที่สมัครเข้าสอบในห้องสอบพิเศษ จำนวน 14 คน สามารถสอบผ่าน จำนวน 9 คน นอกจากนี้ ยังได้รับรายงานผลการสอบของโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ในระดับชั้น ม.1 มีนักเรียนที่สมัครเข้าสอบในห้องสอบพิเศษ จำนวน 6 คน สามารถสอบผ่านจำนวน 2 คน และในระดับชั้น ม.4 มีนักเรียนที่สมัครเข้าสอบในห้องสอบพิเศษ จำนวน 6 คน และไม่มีนักเรียนที่สอบผ่าน

“การจัดสอบเมื่อวันที่ 5-7 มีนาคมที่ผ่านมา สพฐ. พบว่าแต่ละแห่งสามารถจัดสถานที่สอบได้เรียบร้อยเป็นอย่างดี ตามแผนที่ได้วางไว้ และเป็นไปตามมาตรการของ สธ. โดยมีการประสานหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ ทำการคัดกรองและให้คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุด พร้อมทั้งจัดพื้นที่แยกสอบระหว่างผู้เข้าสอบปกติ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และกลุ่มผู้ติดเชื้อ ที่มีอาการเล็กน้อย เน้นการระบายอากาศที่ดี จัดที่นั่งสอบห่างกันไม่น้อยกว่า 2 เมตร ซึ่งจากผลสอบจะเห็นได้ว่าในกลุ่มเด็กติดเชื้อ ที่มีอาการเล็กน้อย หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง สามารถสอบผ่านเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 เป็นจำนวนหลายคน ยิ่งชี้ให้เห็นว่า เด็กกลุ่มนี้ไม่ควรเสียสิทธิในการเข้าสอบ เพราะอาจทำให้เด็กพลาดโอกาสในการเรียนต่อในสถานศึกษาที่ตนเองต้องการได้ เป็นไปตามนโยบายของนางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. ที่ว่า “น้องๆ ที่มีความหวังต้องไม่ผิดหวัง อย่าให้โควิด-19 มาเป็นอุปสรรคในการศึกษา นั่นเองค่ะ” รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว