สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

+++++วันที่ 11 มีนาคม 2565 ที่ห้องประชุมเขางุ้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง  นางสาวฆอนิมะฮ์  พูลสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบการรายงานตัวชี้วัด ร่วมประชุมการชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบทางไกล (VDO Conference / Zoom Meeting ) เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการรายงานประเด็นแต่ละตัวชี้วัดให้มีความเข้าใจตรงกันและถูกต้องครบถ้วนตามเป้าหมายของตัวชี้วัด   เรวดี…ภาพ / ข่าว