สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกเป็นขวัญกำลังใจบุคลากรที่ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการต่างสังกัด จำนวน 3 ท่าน

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกเป็นขวัญกำลังใจบุคลากรที่ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการต่างสังกัด จำนวน 3 ท่าน คือ นางสาวอุไรวรรณ ยี่สันเทียะ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กลุ่มอำนวยการ ย้ายไป สพป.นครราชสีมา เขต 2, นางสีสุดา เหล็กกล้า และนางจรุงจิต ฝางชัยภูมิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน ย้ายไป สพม.ชัยภูมิ