สพป.มหาสารคาม  เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัด ระบบ KRS ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 11 มีนาคม 2565  ดร.สมศักดิ์  ภูมิกอง  ผอ.สพป.มหาสารคาม  เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มขและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ร่วมประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระบบ KRS) โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ Zoom Conference ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1