ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยและคณะอนุกรรมการศูนย์ความปลอดภัย “ศป.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ” ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยและคณะอนุกรรมการศูนย์ความปลอดภัย “ศป.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ” ครั้งที่ 1/2565 เพื่อสนองตอบนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษา ของ สพฐ.และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ในการขับเคลื่อนการจัดทำแผนด้านความปลอดภัย สถานศึกษาปลอดภัย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19)