สพป.กระบี่ มอบเงินและถุงยังชีพช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัย

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  พร้อมคณะบุคลากรในสำนักงาน  ลงพื้นที่อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 2,000 บาทพร้อมถุงยังชีพให้กับนางสาวศุภรัตน์  ณ นคร และนายวัณชัย  เรืองมาก บิดาและมารดาของเด็กหญิงปานดาว  เรืองมาก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพรุเตย ซึ่งประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ทำให้เสียชีวิต เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 และมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพให้กับเด็กหญิงพัชริดา หญ้าปรัง  นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนคลองพน พร้อมผู้ปกครอง  ที่บ้านพังเสียหายจากการหักโค่นของต้นปาล์ม เนื่องจากพายุฤดูร้อน เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์  2565  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนทั้ง 2 โรงเรียน