สพป.สมุทรสาคร – ประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการฯ

วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ดร.ภัทรนันฐ์ ไหลงาม นายสมใจ ผิวสา และ ดร.สมชาย นาคนัด รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพิพัฒน์สาครธรรม ชั้น ๒ สพป.สมุทรสาคร