รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ความปลอดภัยสำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 11.30 น. – 16.30 น.นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวณัชญานุช สุดชาดี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ความปลอดภัยสำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เพื่อจัดทำ(ร่าง)แผนความปลอดภัยทั้ง4 ด้าน คือ ภัยที่เกิดจากผลกระทบของสุขภาวะทางกายและจิตใจ ภัยจากการละเมิดสิทธิ ภัยจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์และภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมภูมินรินทร์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3