ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานกรรมการ สัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายจิมมี่ ทองพิมพ์ ผอ.โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม นางสาวริญญาภัทร์ อินธนานันทศิริ ครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม นางวาสนา เชื้อจำรูญ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 คณะกรรมการ ในการสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3