สพม.ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายยอดรัก บุรวัฒน์ รอง ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินการประเมินตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1.ประเด็นประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) และ 2.ประเด็นประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) ณ ห้องประชุมปาริชาต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

ศุภนัส เสาศิริ